Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
13:20
14:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες (Σχολικές μέρες)
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:20
13:45
14:40

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
14:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
14:30

  Απολλωνία - Κάστρο
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
13:30
  Κάστρο - Απολλωνία
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:35
13:40

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
14:00
  Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15
14:10

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Κάθε Δευτέρα
12:30
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Κάθε Δευτέρα
12:50

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:15
15:00
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:35
15:20

Πληροφορίες δρομολογίων

Τηλ: +30 2284031977

Email: portal@sifnos.gr

Booking.com