Δρομολόγια λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  Καθημερινά
07:00
10:30
12:30
15:00
18:00
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:20
11:00
13:00
15:30
18:15

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  Καθημερινά
07:00
11:30
15:00
17:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:35
12:00
15:30
17:30

  Απολλωνία - Κάστρο
  Καθημερινά
07:30
12:00
17:30
  Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:40
12:10
17:40

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  Καθημερινά
07:00
11:30
17:00
  Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:15
11:45
17:15
  Σχόλια
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
08:00
12:30
16:00
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
08:20
12:50
16:20

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
08:00
16:00
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
08:20
16:20