Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  Καθημερινά
07:00
08:45
11:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
20:05
22:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:20
09:30
11:30
13:30
14:30
15:30
17:20
18:30
20:35
22:30
  Σχόλια
Ανταπόκριση με λεωφορείο για Κάστρο στην Απολλωνία

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  Καθημερινά
07:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
19:00
21:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:35
10:30
12:30
14:30
15:30
17:30
19:40
21:30

  Απολλωνία - Κάστρο
  Καθημερινά
07:30
11:35
13:35
17:35
20:10
  Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:35
11:40
13:40
17:40
20:15

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  Καθημερινά
07:00
11:00
13:00
17:00
19:00
  Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:15
11:20
13:20
17:20
19:20
  Σχόλια
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
09:00
12:00
16:00
18:00
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
09:20
12:20
16:20
18:20
  Σχόλια
Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
10:00
12:00
16:00
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
10:25
12:25
16:25

Πληροφορίες δρομολογίων

Τηλ: +30 2284031977

Email: portal@sifnos.gr

Booking.com