Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  Καθημερινά
07:00
08:30
11:00
13:30
14:00
15:00
17:00
18:00
20:05
22:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες (Σχολικές μέρες)
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:20
09:30
11:30
13:50
14:30
15:30
17:20
18:30
20:35
22:20
  Σχόλια
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Καμάρες - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  Καθημερινά
07:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
19:00
21:00
22:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:30
10:30
12:30
14:30
15:30
17:30
19:40
21:30
22:20

  Απολλωνία - Κάστρο
  Καθημερινά
07:30
11:35
13:30
17:35
20:10
  Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:35
11:45
13:40
17:45
20:15

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  Καθημερινά
07:00
11:00
14:00
17:00
19:00
21:00
  Σχόλια
Απολλωνία - Φάρος
  Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:15
11:20
14:15
17:20
19:15
21:15
  Σχόλια
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
09:00
12:00
16:00
18:00
20:00
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
09:25
12:25
16:25
18:25
20:25
  Σχόλια
Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
10:00
12:00
16:00
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
10:25
12:25
16:25

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Άγιος Ανδρέας
  Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο
11:00
  Άγιος Ανδρέας - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο
12:30

Πληροφορίες δρομολογίων

Τηλ: +30 2284031977

Email: portal@sifnos.gr

Booking.com