Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
09:30
12:00
13:30
14:00
16:30
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
09:30
13:00
15:00
17:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15
10:00
12:30
13:45
15:05
16:45
  Σάββατο και Κυριακή
07:15
10:00
13:30
15:15
17:15
  Σχόλια
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
11:00
14:00
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
11:00
15:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
11:30
15:05
  Σάββατο και Κυριακή
07:30
11:30
15:40

  Απολλωνία - Κάστρο
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:25
13:30
  Σάββατο και Κυριακή
07:25
12:30
15:30
  Κάστρο - Απολλωνία
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
13:35
  Σάββατο και Κυριακή
07:30
12:35
15:35

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
11:00
14:00
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
12:00
15:00
  Σχόλια
Απολλωνία - Φάρος
  Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15
11:15
14:15
  Σάββατο και Κυριακή
07:15
12:15
15:15
  Σχόλια
Φάρος - Πλατύς Γιαλος - Απολλωνία

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
11:00
15:30
  Σάββατο και Κυριακή
11:00
16:00
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
11:20
15:50
  Σάββατο και Κυριακή
11:20
16:20

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
10:15
15:30
  Σάββατο και Κυριακή
10:15
16:00
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
10:40
15:50
  Σάββατο και Κυριακή
10:40
16:20

Πληροφορίες δρομολογίων

Τηλ: +30 2284031977

Email: portal@sifnos.gr

Booking.com