Δρομολόγια:

από 26-10-2015 έως 10-04-2016


Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 12:25
 • 13:20
 • 14:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Αγ. Μαρίνα - Καμάρες
 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:25
 • 12:40
 • 13:45
 • 14:40

Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 13:20
 • 14:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατυ Γιαλός
Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:35
 • 13:45
 • 15:00

Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Απολλωνία - Κάστρο

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:15
 • 13:20
 • 14:00

Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Κάστρο - Απολλωνία

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:20
 • 13:40
 • 14:15

Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:00
 • 13:20
 • 14:00

Απόσταση διαδρομής: 8.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 07:20
 • 13:40
 • 14:20

Απόσταση διαδρομής: 18.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή
 • 08:00

Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή
 • 08:25

Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Αρτεμώνας - Χερρόνησος

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 08:05
 • 14:50

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €

Χερρόνησος - Αρτεμώνας

από Δευτέρα έως Παρασκευή
 • 08:35
 • 15:10

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.80 €