Δρομολόγια:

από 20-06-2015 έως 04-07-2015


Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

Καθημερινά
 • 07:00
 • 09:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 20:05
 • 22:00

 • Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 07:20
 • 09:30
 • 11:30
 • 13:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:20
 • 18:30
 • 20:35
 • 22:30

 • Καμάρες - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Απόσταση διαδρομής: 6.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός

Καθημερινά
 • 07:00
 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00

 • Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 07:35
 • 10:30
 • 12:30
 • 14:30
 • 15:30
 • 17:30
 • 19:40
 • 21:30

Απόσταση διαδρομής: 10.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Απολλωνία - Κάστρο

Καθημερινά
 • 07:30
 • 11:35
 • 13:35
 • 17:35
 • 20:10

Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Κάστρο - Απολλωνία

Καθημερινά
 • 07:35
 • 11:40
 • 13:40
 • 17:40
 • 20:15

 • Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
 • Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
Απόσταση διαδρομής: 3.00 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος

Καθημερινά
 • 07:00
 • 11:00
 • 13:00
 • 17:00
 • 19:00

Απόσταση διαδρομής: 8.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 07:15
 • 11:20
 • 13:20
 • 17:20
 • 19:20

 • Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
 • Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Απόσταση διαδρομής: 14.20 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ

Καθημερινά
 • 09:00
 • 12:00
 • 16:00
 • 18:00

Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 09:20
 • 12:20
 • 16:20
 • 18:20

 • Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
Απόσταση διαδρομής: 11.60 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Αρτεμώνας - Χερρόνησος

Καθημερινά
 • 10:00
 • 12:00
 • 16:00

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €

Χερρόνησος - Αρτεμώνας

Καθημερινά
 • 10:20
 • 12:20
 • 16:20

Απόσταση διαδρομής: 12.70 km - Τιμή εισιτηρίου: 1.60 €