Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  Καθημερινά
07:00
10:30
14:00
16:00
18:00
20:00
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:20
11:00
14:30
16:30
18:30
20:30
  Σχόλια
Κάστρο - Απολλωνία - Φάρος

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  Καθημερινά
07:00
11:30
15:00
17:00
19:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:30
12:00
15:30
17:30
19:30

  Απολλωνία - Κάστρο
  Καθημερινά
07:30
12:40
15:40
18:45
  Κάστρο - Απολλωνία
  Καθημερινά
07:35
12:45
15:45
18:50

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  Καθημερινά
07:00
11:30
15:00
17:00
19:00
  Φάρος - Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:15
11:45
15:15
17:15
19:15

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
12:00
15:00
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
12:20
15:20

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
11:15
14:00
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
11:30
14:20

Πληροφορίες δρομολογίων

Τηλ: +30 2284031977

Email: portal@sifnos.gr

Booking.com