Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
09:30
12:15
13:30
14:00
18:00
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
09:30
13:00
15:00
18:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Καμάρες
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:20
09:45
12:40
13:45
15:30
18:20
  Σάββατο και Κυριακή
07:20
09:45
13:30
15:30
18:20
  Σχόλια
Καμάρες - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
10:00
12:15
14:00
17:00
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
11:00
15:00
17:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύς Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
10:30
12:45
15:30
17:30
  Σάββατο και Κυριακή
07:30
11:30
15:30
17:30

  Απολλωνία - Κάστρο
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:30
11:30
13:20
17:30
  Σάββατο και Κυριακή
07:30
12:30
17:30
  Κάστρο - Απολλωνία
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:40
11:35
13:30
17:35
  Σάββατο και Κυριακή
07:35
12:35
17:35

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:00
11:00
14:00
17:00
  Σάββατο και Κυριακή
07:00
12:00
17:00
  Σχόλια
Απολλωνία - Φάρος
  Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  από Δευτέρα έως Παρασκευή
07:15
11:20
14:15
17:15
  Σάββατο και Κυριακή
07:15
12:20
17:15
  Σχόλια
Φάρος - Πλατύς Γιαλος - Απολλωνία

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
11:00
16:00
18:00
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
11:25
16:25
18:20

  Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
10:00
16:00
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
10:20
16:20

Πληροφορίες δρομολογίων

Τηλ: +30 2284031977

Email: portal@sifnos.gr

Booking.com