Δρομολόγια Λεωφορείων

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες
  Καθημερινά
07:00
08:30
09:00
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Αγ. Μαρίνα - Καμάρες
  Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Πλατύς Γιαλός
  Καθημερινά
07:20
09:00
09:30
10:30
11:00
11:30
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:00
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
24:15
  Σχόλια
Καμάρες - Απολλωνία - Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Καμάρες - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Καμάρες - Απολλωνία - Κάστρο
μέχρι Αρτεμώνα

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Πλατύ Γιαλός
  Καθημερινά
07:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος - Πλατύ Γιαλός
  Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Καμάρες
  Καθημερινά
07:40
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
24:15
  Σχόλια
Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
μέχρι Αρτεμώνα

  Απολλωνία - Κάστρο
  Καθημερινά
07:30
10:05
12:05
14:05
16:05
18:05
19:10
20:05
21:00
22:05
23:30
  Κάστρο - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:40
10:15
12:15
14:15
16:15
18:15
19:20
20:15
21:10
22:05
23:40
  Σχόλια
Κάστρο - Απολλωνία - Βαθύ

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Φάρος
  Καθημερινά
07:00
09:30
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
24:00
  Φάρος - Απολλωνία - Κάστρο - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
07:20
09:50
11:50
13:50
15:50
17:50
19:50
21:50
24:10
  Σχόλια
Φάρος - Πλατύ Γιαλός - Απολλωνία - Αρτεμώνας
Φάρος - Απολλωνία - Αρτεμώνας

  Αρτεμώνας - Απολλωνία - Βαθύ
  Καθημερινά
08:00
09:30
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
23:00
  Σχόλια
Απολλωνία - Βαθύ
  Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
08:25
09:55
11:55
13:55
15:55
17:55
19:55
21:55
23:25
  Σχόλια
Βαθύ - Απολλωνία - Αρτεμώνας - Απολλωνία - Καμάρες

  Απολλωνία - Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Καθημερινά
08:00
10:20
12:20
16:20
20:20
  Σχόλια
Αρτεμώνας - Χερρόνησος
  Χερρόνησος - Αρτεμώνας
  Καθημερινά
08:20
10:50
12:50
16:50
20:50

Πληροφορίες δρομολογίων

Τηλ: +30 2284031977

Email: portal@sifnos.gr

Booking.com